Om Holbæk Motorcykel klub

Indmeldelse i Holbæk Motorcykel Club
For at blive medlem skal man være ejer af en motorcykel, uanset dennes art og størrelse.
Endvidere skal man være i besiddelse af gyldigt kørekort.
Ved indmeldelse af et nyt medlem stemmes til kvartalsmødet/generalforsamlingen og medlemmet skal opnå mindst 50% af stemmerne for at blive optaget. Efter en prøve tid på 3 måneder.

Bestyrelsen
Per Bay Christensen 
Kenneth Stehr/ Webmaster
Helle Hjorth
Gitte Ludvigsen
Jacob Eriksen
Jesper Grønlund Larsen
Mogens Refsgaard

No Responses